Ευκαιρίες Καριέρας

 

Προκήρυξη Θέσης

 

 

Μηχανικός Βιομηχανικών Αυτοματισμών

 


Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού αναζητά έναν/μία έμπειρο/η και ενθουσιώδη Μηχανικό Αυτοματισμών για ενσωμάτωση στη δυναμική της ομάδα. Ο/Η επιλεγμένος/η υποψήφιος/α θα έχει ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό, εγκατάσταση, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων αυτοματισμού που βελτιώνουν την αποδοτικότητα των μηχανημάτων μας, όπως κλίβανου, μύλων, θραυστήρα και μεταφορικών ταινιών.

 

Καθήκοντα:


• Σχεδίαση και βελτιστοποίηση συστημάτων αυτοματισμού.


• Συνεργασία με τα τμήματα παραγωγής, ποιότητας και συντήρησης για την διασφάλιση συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας.


• Διαχείριση και επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων.

 

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 

• Πτυχίο σε Ηλεκτρολογική, Ηλεκτρονική (Mechatronics) ή συναφή ειδικότητα.


• Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων PLC, SCADA systems και industrial networks.


• Γνώσεις σε προϊόντα αυτοματισμών όπως Siemens, ABB κτλ.


• Ικανότητα για αυτόνομη εργασία και άριστη συνεργασία με την ομάδα.


• Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.


• Προϋπηρεσία στους βιομηχανικούς αυτοματισμούς θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

 

Προσφέρουμε:


• Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο.


• Ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και συνεχή εκπαίδευση.

 


Πώς να υποβάλετε την αίτηση σας:


Παρακαλούμε όπως, οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@vassiliko.com αναφέροντας στο θέμα τον κωδικό θέσης 138/2024, μέχρι τις 31/05/2024.


Αναζητούμε προσωπικότητες που επιθυμούν να συνδράμουν στην πρόοδο της Εταιρείας και να συμβάλουν στην επιτυχία μας. Ενθαρρύνουμε τις αιτήσεις από όλους τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στα κριτήρια.