Επικοινωνία

Εγγεγραμμένο Γραφείο και Ταχυδρομική Διεύθυνση

  • 1Α Λεωφ. Κυριάκου Μάτση,
  • Τ.Θ. 22281
  • 1519 Λευκωσία, Κύπρος
  • Τηλ: (+)357 22 458 100
  • Φάξ: (+)357 22 762 741

Εγκαταστάσεις Τσιμεντοποιίας - περιοχή Βασιλικού

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Τμήμα Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών

Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων

Σχέσεις Επενδυτών

E-mail: investors@vassiliko.com