Υπηρεσίες Λιμένος

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Τσιμεντοποιιας Βασιλικού βρίσκονται στη νότια ακτή της Κύπρου, 15 ναυτικά μίλια ανατολικά της Λεμεσού.

 


Είναι βιομηχανικό λιμάνι για οχληρά φορτία, το οποίο χτίστηκε εξ ’ολοκλήρου από την Εταιρεία και από το 1984 λειτουργεί με συμφωνία μίσθωσης 50 χρόνων με την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Η λειτουργία και διαχείριση των λιμενικών εγκαταστάσεων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού.

 

Το λιμάνι αποτελείται από προβλήτες συνολικού μήκους 560 μέτρων και δραστηριοποιείται κυρίως στην εξαγωγή των προϊόντων της εταιρείας όπως κλίνκερ και τσιμέντο, καθώς και στην εισαγωγή πρώτων υλών και άλλων υλικών για τις ανάγκες της εταιρείας.

 

Επιπρόσθετα, από τις λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται χύδην φορτία τρίτων, σε συμφωνία με την Εταιρεία.