Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Στρατηγική μας για έναν καλύτερο κόσμο!

Το 2015 , οι παγκόσμιοι ηγέτες ενέκριναν ομόφωνα την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί το νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και θέτει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης). Σκοπός της είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα έως το 2030, χωρίς κανένας να μένει στο περιθώριο.

 

Έχοντας εντάξει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα στη στρατηγική μας, αναλαμβάνουμε τολμηρά και μεταρρυθμιστικά βήματα προς μια σταθερά βελτιωτική πορεία. Μέσω των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις διότι αποτελούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης για το πώς θα πετύχουμε την αλλαγή προς το καλύτερο, πώς θα την ενισχύσουμε και πώς θα εξασφαλίσουμε τη συνέργεια όλων των ενδιαφερόμενων μερών μας.

 

Συνεχίζουμε να βασιζόμαστε σε αρχές, στις πέντε αξίες μας – Άνθρωποι Ακεραιότητα - Ασφάλεια & Υγεία – Περιβάλλον – Ποιότητα, στο όραμά μας - Όραμά μας είναι να ξεχωρίζουμε ως μια επιτυχημένη εταιρεία βασισμένη σε αρχές που στο επίκεντρό τους συμπεριλαμβάνουν τον Σεβασμό και τη Συνεισφορά, θέτοντας πάντα κοινούς στόχους με το κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ξεχωριστά.

 

Οι Άνθρωποι και το Περιβάλλον βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο καθ΄ όλη την εκτέλεση των εργασιών μας και βάσει αυτών των πυλώνων θέτουμε μετρήσιμους στόχους και χρονοδιαγράμματα προς βελτίωσή μας.

 

Τσιμεντοποιία Βασιλικού

Στόχοι 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17