Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μία από τις αρχές της Τσιμεντοποίας Βασιλικού και είναι συνάρτηση της φιλοσοφίας που διέπει την επιχειρηματική λειτουργία της, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη γενικότερη αναβάθμιση του βιοτικού και πολιτισμικού επιπέδου και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Στην Τσιμεντοποία Βασιλικού έχουμε ένα κοινό όραμα που μας επισημαίνει ότι πρέπει να αναπτύσσουμε με δεοντολογικό και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο όλες μας τις δραστηριότητες, ελαχιστοποιώντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διότι είμαστε μέλος μιας κοινωνίας που χρήζει μεγαλύτερης ευαισθησίας και συνεργασίας.

 

Έχοντας εντάξει τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα στην Στρατηγική μας, αναλαμβάνουμε τολμηρά και μετασχηματιστικά βήματα προς μια βιώσιμη και ανθεκτική πορεία.

 

Στόχος, να είμαστε μια επιτυχημένη εταιρεία με αυξανόμενη αξία, πάντα σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας και με σεβασμό στον άνθρωπο.