Ανάπτυξη με σεβασμό στο Περιβάλλον

Ένα από τα βασικά στοιχεία της εταιρικής μας αποστολής και κουλτούρας είναι η διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές.

 

Από το 2011 μέχρι σήμερα επενδύουμε σε μεγάλα έργα, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων, τη μείωση στο κόστος παραγωγής, καθώς και την αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας.

 

Μέσα από τις προσπάθειες μας έχουμε καταφέρει:

- Μείωση εκπομπών CO2 κατά 15-20%

- Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πέραν του 30% για παραγωγή τσιμέντου

- Μείωση εκπομπών σκόνης από τον κλίβανο λόγω ανεπτυγμένης τεχνολογίας φίλτρων

- Μείωση κατανάλωσης νερού κατά 70% αναφορικά με τη διαδικασία παραγωγής

- Μείωση κατανάλωσης θερμικής ενέργειας περίπου 30%.