Ευκαιρίες Καριέρας

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη θέση εργασίας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@vassiliko.com για μελλοντική χρήση. 

 

Σημείωση: Τα βιογραφικά σημειώματα διατηρούνται στο αρχείο μας 2 χρόνια με βάση το νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕU) 2016/679.