Τσιμέντο

Το τσιμέντο είναι ένα υδραυλικό, συνδετικό υλικό και κύριο συστατικό των σκυροδεμάτων και κονιαμάτων. Η λεπτή άλεση του κλίνκερ, μαζί με μικρή ποσότητα γύψου και προσθέτων υλικών, δημιουργεί το τσιμέντο.

 

Ανάλογα με τη σύνθεσή του (δηλαδή την περιεκτικότητα σε κλίνκερ και πρόσθετα υλικά) και τις αντοχές του (οι οποίες εξαρτώνται από τη σύνθεση και το βαθμό άλεσης), το τσιμέντο κατατάσσεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 197-1 σε διάφορους τύπους.

 

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού παράγει τσιμέντο Τύπου Ι & ΙΙ, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες της αγοράς.

Download Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.pdf

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

 

 

Download Πόρτλαντ τσιμέντο_CEM Ι 52,5 Ν-SR5.pdf

 

Download Πόρτλαντ τσιμέντο_CEM Ι 52,5 Ν.pdf

 

Download Πόρτλαντ λευκό τσιμέντο_CEM Ι 52,5 Ν (1).pdf

 

Download Πόρτλαντ-Ασβεστολιθικό τσιμέντο_CEM ΙΙ A-L 42,5 R.pdf

 

Download Πόρτλαντ-Ασβεστολιθικό τσιμέντο_CEM ΙΙ Β-L 32,5 R.pdf