ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού δίνουμε έμφαση στη συστηματική και αξιόπιστη πληροφόρηση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εξελίξεις της Εταιρείας.