Ιστορική Αναδρομή

1963 - Ίδρυση Τσιμεντοποιίας Βασιλικού,

 

1967 - Έναρξη λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας 150.000 τόνων,

 

1984 - Έναρξη λειτουργίας παρακείμενου λιμανιού,

 

2000 - Εγκατάσταση ενός νέου σιλό τσιμέντου (25.000 τόνων), 

 

2000 - Λειτουργία του Εργαστηρίου Έρευνας και Δοκιμών βάσει Ευρωπαϊκών προτύπων,

 

2002 - Εγκατάσταση ενός νέου τύπου μύλου τσιμέντου, που συνδράμει στη μείωση των εκπομπών CO2,

 

2008 - Συγχώνευση της Τσιμεντοποιάς Βασιλικού με την Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων,

 

2011 - Τίθεται σε λειτουργία η νέα γραμμή Παραγωγής Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας δυναμικότητας 6.000 τόνων κλίνκερ/ημέρα,

 

2014 - Έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης τροφοδοσίας εναλλακτικών καυσίμων,

 

2018 - Έναρξη λειτουργίας επιπρόσθετου Σιλό Κλίνκερ συνολικής χωρητικότητας 100.000 τόνων,

 

2020 - Έναρξη λειτουργίας φωτοβολταικού πάρκου, ισχύος 8MWp.