Προϊόντα και Υπηρεσίες

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού δραστηριοποιείται στην Κύπρο στην παραγωγή τσιμέντου και κλίνκερ, διαθέτοντας δικό της λιμάνι για τις ανάγκες της και προσφέροντας ταυτόχρονα υπηρεσίες σε τρίτους. Βασικός στόχος είναι η βελτίωση και εξέλιξη, τόσο ποιοτικά όσο και τεχνολογικά, σε όλες τις δραστηριότητές μας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εγχώριας αλλά και διεθνούς αγοράς.