Διάλογος με Κοινωνικούς Εταίρους

Αναπτύσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους κοινωνικούς μας εταίρους

Η δημιουργία ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης σε απόλυτη σύμπνοια με τους κοινωνικούς μας εταίρους και η βελτίωση σχέσεων, έχουν πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας.

 

Kαθημερινός στόχος είναι η ενσωμάτωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με απόλυτο σεβασμό και ειλικρίνεια προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την από κοινού επίλυση προβλημάτων, ώστε τα εν δυνάμει προβλήματα να τυγχάνουν αποτελεσματικού χειρισμού. 

 

 

6η Συνάντηση Κοινοτήτων 
 
 
5η Συνάντηση Κοινοτήτων
 
 
4η Συνάντηση Κοινοτήτων
 
 
Διάλεξη για Εργολάβους
 
 
Ημερίδα Ασφάλειας για πελάτες
 
 
Συνάντηση Πελατών 2018
 
 
3η Συνάντηση Κοινοτήτων